Skibsservice

Skibsservice er en af kompetencerne indenfor Storm Marines mange opgaveområder indenfor erhvervsdykning. Alt fra praktiske opgaver ved og under vandlinjen på skibene, til forsikrings- og inspektionsopgaver på skrog og skruer. Skønsrapporter af skader under vand på skibsskrog og afslipning af begroninger og alger på ror og skibsskruer etc. udføres til aftalt fast pris, hver gang.


Serviceydelser

Erhvervsdykker opgaverne spænder ligefra friskæring og frigørelse af trawl og trosser fra skruen til tykkelsesmåling med ultralyd af plader og inspektioner. Kontrol af anoder og montering af samme til almindelig popelpolering og rensning af søvandsindtag og kølerør.

Frigørelse af propeller og skruedysser

Oftest forekomne opgave, hvor propeller og skure skal frigøres fra trawl og trosser.

Inspektioner

Foretages gerne inden et syn eller hvis skipper ønsker noget undersøgt unden nødvendigvis at slæbe fartøjet på land.

Tykkelsesmåling med ultralyd

Udstyr til kontrol af materialetykkelser ved tæring m.m.

Kontrol og montering af anoder

Rustforebyggelse på jernskrog og hvor man ønsker at undgå galvanisk tæring

Propelpolering

For at undgå slør i ror og rorstamme samt slippe for vibrationer i samme. Der udover ligger der en ikke helt ubetydelig brændstofbesparelse, der kan løbe op i adskellige tusinde kroner.

Rensning og kontrol af søvandsindtag og kølerør

Sikre fri gennemgang ved vandindtag og inspektion af kølerør og andet der skal være fri for begroninger.

skibsservice